อีซูซุ"เดินเครื่องโครงการ “อีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต"

Post Image

รายละเอียด

นอกจากการสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดแล้ว อีซูซุ ยังได้ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้ในการบำรุงรักษาดูแลระบบการผลิตน้ำดื่ม พร้อมทั้งแนะนำวิธีการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนในการนำน้ำดื่มสะอาดที่ได้จากระบบ


รูปภาพเพิ่มเติม