กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดรับสมัครข้าราชการ

Post Image

รายละเอียด

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ