รายละเอียดสถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

        สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

ที่อยู่

        กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงานวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน
       แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


เบอร์โทรศัพท์

        02-299-3900

เบอร์โทรสาร

        02-299-3926

อีเมล

        webmaster@dgr.mail.go.th